Jag vill inte bli road

Jag vill inte bli road. Jag vill vara glädjen. Så att jag helt och fullt genomströmmas av dess vibrationer Jag vill inte bli älskad. Jag vill vara kärleken. Så att jag helt och fullt tilldelas dess kraft att skapa, skapa mer av allt som finns i paradiset. Jag vill inte hata. Jag vill vara hatet. … [Read more…]

Små men fulla av syfte

Låt oss nu tillsammans hitta just det vi själva söker. Låt oss hitta kraften och strålglansen av att stå med fötterna i centrum av oss själva, blicken riktad mot det paradisiska framför oss och hjärtats slag i rytm med det sanna inom oss. Välkomna glädjens bubblande skratt att leka sig fram genom dina celler. Välkomna … [Read more…]

Räds inte tomheten

Räds inte tomheten precis innan det händer. Räds inte stillheten precis innan rörelsen startar. Räds inte meningslösheten när du famlar i blindo. För allt ska återvända till dig. Så låt dig inte skrämmas av det obekväma. Ta det i din famn.

Den Nya Kulturen

Vi har satt en standard för livet som vi kan börja ifrågasätta. Livet försöker ta sig uttryck genom oss. Universum försöker dela sin expansion med oss. En dröm försöker förverkliga sig själv, genom dig. Hade vi inte satt oss emot detta hade vi inte känt oss så maktlösa, så stressade och så hjälplösa inför omvärlden, naturen … [Read more…]

Gemensam Distansmeditation

Välkommen att delta, Tisdagen den 8 dec. kl. 20.00-20.20 Låt oss nu tillsammans omfamna allt det vi är. Det stora, det lilla. Det ytliga, det djupa. Låt oss ta plats. Skapa utrymme för allt det vi är. För en stund göra oss fria ifrån att krympa ihop för att passa in i en redan förutbestämd mall. … [Read more…]

Gemensam Distansmeditation

Välkommen att delta, Måndagen den 30 nov. kl. 20.00-20.20 Låt oss nu tillsammans hitta just det vi själva söker. Låt oss hitta kraften och strålglansen av att stå med fötterna i centrum av oss själva, blicken riktad mot det paradisiska framför oss och hjärtats slag i rytm med det största inom oss. Välkomna glädjens bubblande … [Read more…]