DNK Vision

DNK Sagan

En dröm, en saga, min verklighet

Jag tror att Paradiset håller på att veckla ut sig här på jorden och att vi människor kan välja att vara delaktiga i den processen.

För att vara det behöver vi skaffa oss en medvetenhet om vad det är som verkligen gör skillnad.

Jag tror inte att den medvetenheten har någon början eller något slut. Istället tror jag på att anamma ett nytt sätt att leva. Nya sätt att förhålla oss till oss själva, våra medmänniskor, vårt liv och världen.

Skapa medvetenhet om att vår inre värld, vår fantasi och skaparförmåga är vad som skapar den yttre världen. Inte tvärtom. Att det vi allra helst vill ha redan finns inom oss och blir tillgängligt för oss då vi vågar stå omfamnande om våra egna rädslor. Låta oss själva frigöra kärlekens kraft inom oss själva för att skapa nära, berörande och livgivande möten med människorna runtomkring oss.

Detta sätt kallar jag Den Nya Kulturen och det är den vägen jag vill visa världen.

Var med!

<3 Linda D

DNK Paradisskaparen

För att göra detta lite mer konkret vill jag gärna visa detta för dig:

En Paradisskapare…

Ser det fina, det som fungerar bra och skapar vidare ifrån det.
Istället för att göra motstånd mot och bekämpa det som inte fungerar lika bra.

Vet att vi kommer längst  med samarbete och släpper alla idéer om konkurrens.

Vet att skaparkraften finns inom oss hela tiden och att det är sann livsglädje att låta den uttrycka sig.
Därför behöver vi inte ägna tid åt att förstöra eller sabotera för oss själva, andra människor eller planeten.

Vet att varje människa äger ett unikt skapruttryck som finns här på jorden av en anledning och som vi mår bra av att lära känna och få chansen att uttrycka och leva.
Istället för att anpassa oss in i förutbestämda ramar och mallar.

Äger kraften att att lyssna på, lita till och agera på sin egen sanning.
Istället för att fråga sig själv om det är tillräckligt bra, om det duger eller om jag duger.

Tar ansvar för sitt liv och att följa lusten och längtan. Vågar också ta beslut baserade på glädje och kraft.
Istället för att styras av måsten och borden.

Vet vad stress är, vad det syftar till och har verktyg och metoder för att byta ut trosuppfattningar och idéer som inte längre behövs.
Isället för att agera ur stress och därmed skapa mer problem och födröja paradisets utveckling.

Städar och rengör sitt inre lika självklart och vardagligt som att städa sitt yttre.
Iställer för att enbart lägga tid på att hålla den yttre miljön ren och fin.

Söker och finner kraft och tillit inom sig.
Istället för att söka tryggheten i yttre faktorer såsom jobb, pengar eller familj.

Vet hur viktigt det är att sprida ljus och kraft vidare till dem runtomkring sig.
Istället för att mata negativitet och rädsla som bara fördröjer utvecklandet av paradiset.

Vet att vi är fullvärdiga i vårt varande och att vi aldrig behöver agera eller prestera för att räknas som människor.
Istället för att skapa mål och hanlingsplaner utifrån en plats av otillräcklighet.

Bidrar, utforska, upptäcker, delar med sig och skapar från en plats av helhet och fullvärdigt varande.
Istället för att behöva förbruka saker, planeten och andra människor.

Vet sitt eviga varande och sin förmåga att skapa saker i den fysiska världen.
Istället för att identifiera sig med sitt namn, sitt kön, sitt jobb eller likande.

Använder sin skaparkraft i glädje för att omforma miljön runtomkring sig.
Istället för att omforma den yttre miljön för att sen finna glädje.

Utvecklar sin förståelse för och litar på sitt inre signalsystem i form av känslor och tecken ifrån kroppen.
Istället för att enbart lära sig och lita på de yttre signalsystemen som exempelvis trafikmärken.


Anmäl dig till Den nya kulturens nyhetsbrev här!