DNK Vision

DNK Vision

En dröm, en saga, min verklighet

Jag tror att Paradiset håller på att veckla ut sig här på jorden och att vi människor kan välja att vara delaktiga i den processen.

För att vara det behöver vi skaffa oss en medvetenhet om vad det är som verkligen gör skillnad.

Jag tror inte att den medvetenheten har någon början eller något slut. Istället tror jag på att anamma ett nytt sätt att leva. Nya sätt att förhålla oss till oss själva, våra medmänniskor, vårt liv och världen.

Skapa medvetenhet om att vår inre värld, vår fantasi och skaparförmåga är vad som skapar den yttre världen. Inte tvärtom. Att det vi allra helst vill ha redan finns inom oss och blir tillgängligt för oss då vi vågar stå omfamnande om våra egna rädslor. Låta oss själva frigöra kärlekens kraft inom oss själva för att skapa nära, berörande och livgivande möten med människorna runtomkring oss.

Detta sätt kallar jag Den Nya Kulturen och det är den vägen jag vill visa världen.

Var med!

<3 Linda D