Vänd upp – webutbilning för företag

DNK Linda D

Jag är legitimerad lärare, licensierad mental tränare och grundare av Den Nya Kulturen och har nu gjort det enkelt att komma åt mina bästa verktyg och metoder för att växla över från stress till livfullt växande. Jag har satt ihop en web-utbildning i fem delar inkluderande tre vägledda meditationer. 


OBS! Just nu håller denna kurs paus. Hoppas att jag kan återkomma snart!


Det finns många idag som vet med sig att stressnivån är för hög. Det finns många som önskar något annat men vet inte riktigt vad, eller hur det ska gå till. Vi lever i en tid då fler och fler vaknar upp och faktiskt står helt redo, längtansfulla efter att få ta sig an livet på ett lite nytt sätt. Göra de förändringar som faktiskt skapar skillnad, på riktigt.

En deltagare i Vänd upp får verktyg att…

 • Minska sin stressnivå,
 • Skapa medvetenhet om skillnaden mellan stress och livfullt växande och öka sin förmåga att välja däremellan,
 • Möta stress och ångest,
 • Öka sin förmåga att transformera obehagliga känslor, vilket frigör energi och ökar livsglädjen,
 • Komma närmare sig själv och sin fulla kapacitet,
 • Ta steg och skapa rörelse dit längtan pekar,
 • Öka sin förmåga att uppleva nuet och skapa sin framtid.

Kursen består av följande:

 • Ett kursutskick varje vecka i fem veckor.
 • Tre vägledda meditationer.
 • En gemensam Facebook-grupp där vi varje vecka kan föra samtal, diskussion och stöttning kring övningarna.
 • Tillgång till min stöttning genom Facebook-gruppen under tiden som kursen pågår.

Du får det här för endast 1.290:-/person.

Kontakta mig på kontakt@lindadahlqvist.se för att beställa kursen till din arbetsplats.

Förändring till det bättre har börjat!

DNK Linda D

Varmt välkommen att växa och utvecklas tillsammans med mig!

<3 Linda D