Vänd upp – Stresshantering

DNK Vänd upp

Vänd upp – från stress till livfullt växande


OBS! Just nu håller denna kurs paus. Hoppas jag kan återkomma snart!


Jag är legitimerad lärare, licensierad mental tränare och grundare av Den Nya Kulturen och har nu gjort det enkelt för dig att komma åt mina bästa verktyg och metoder för att växla över från stress till livfullt växande. Jag har satt ihop en web-utbildning i fem delar inkluderande tre vägledda meditationer. 

Vet du med dig att du har en för hög nivå av stress? Vill du göra något åt det men vet inte vad? Är du redo att ge dig själv chansen att agera för dig själv, ditt välmående och ditt liv?

Genom att gå kursen kommer du…

 • Minska din stressnivå,
 • Skapa medvetenhet om skillnaden mellan stress och livfullt växande och öka din förmåga att välja däremellan,
 • Bli försedd med verktyg för att möta stress och ångest,
 • Öka din förmåga att transformera obehagliga känslor, vilket frigör energi och ökar din livsglädje,
 • Komma närmare dig själv och din fulla kapacitet,
 • Ta steg och skapa rörelse mot det som du längtar efter allra mest,
 • Ha ökad förmåga att skapa din framtid.

Kursen innehåller kraftfulla verktyg och vi väntar på nästa start!

Detta får du genom att gå kursen…

 • Ett kursutskick varje vecka i fem veckor.
 • Tre vägledda meditationer.
 • En gemensam Facebook-grupp där vi varje vecka kan föra samtal, diskussion och stöttning kring övningarna.
 • Tillgång till min stöttning genom Facebook-gruppen under tiden som kursen pågår.

Du får det här för endast 1.290:

DNK Linda D

Varmt välkommen att växa och utvecklas tillsammans med mig!

<3 Linda D