Stå i Din Kraft som Lärare

När lärare och elever växer som sig själva
förändras skolan inifrån och ut.

Det är så lätt att söka svaren, resurserna och kraften utifrån istället för där det verkligen finns – inuti var och en av oss. Vår inre visdom och livskraft vill i varje ögonblick dela sig självt med oss och det är upp till oss att våga lita på det vi egentligen vet, det som öppnar upp sig inom oss och det som gör oss själva genuint glada.

Följ med i skapande av boken Stå i Din Kraft som Lärare, klicka här!

Hitta information om Öppna Föreläsningar här.

Boka in en förläsning genom att skicka din förfrågan via mejl till kontakt@lindadahlqvist.se