Öppna föreläsningar

Höstens program 2019

En inspirationsföreläsning med kommunikation, språk och närvaro, där du får möjlighet att möta dig själv och skapa förutsättningar för att möta andra.

Linköping den 5 september kl. 8.30-12.00 , Missionskyrkan konferens

Kostnaden för föreläsningen är 460:- (exkl. moms)/person, inkl. fika

Innehåll

Språkutvekling och språkstörning i skolåldern
I varje klass finns det elever som får kämpa med att förstå och/eller uttrycka sig språkligt. Språket är nyckeln både till lärande, identitetsutveckling och i relationer. Ökad kunskap och förståelse skapar nya möjligheter att hitta verktyg som förebygger och stöttar elever med språkliga svårigheter.

Stå i din kraft som lärare
Du har det i dig! Det du behöver här och nu. Under 90 minuter ägnar vi oss åt att frigöra de resurser som vi redan bär på. Vi skapar medvetenhet kring stress och vi tittar på förmågor som vi besitter och som det nu är hög tid att plocka fram!

Om föreläsarna


Hanna Walsö är leg. logoped, föreläsare och grundare av Walsö Samspel & Kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med språkstörning hos barn i förskole- och skolåldern. Hanna verkar för goda relationer mellan barn och vuxna och för att alla barn alla få tillgång till sitt/sina språk.

Linda Dahlqvist är legitimerad lärare, licensierad mental tränare och grundaren av Den Nya Kulturen. Med många års erfarenhet av undervisning i grundskolan samt en djupt grundad visdom berikar hon nu livet för människor inom och utanför skolan med texter, föreläsningar och kurser.

Du hittar mer information på www.samspelochkommunikation.se

Anmäl dig till Gratis nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad!