Dataskyddspolicy hos Den Nya Kulturen

Här kan du läsa om hur Den Nya Kulturen samlar in, använder och lagrar personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen till kontakt på kontakt@lindadahlqvist.seSenast uppdaterad 12 december 2018.

Syfte
Vad är vårt syfte med att samla in, använda och lagra personuppgifter?

Att inspirera och uppdatera dig som kund och följare om produkter, tjänster och nyheter i Den Nya Kulturen.

Att sälja och köpa tjänster och varor.

Att leverera tjänster och varor och ta emot betalning.

Att samla in referenser för produkter och tjänster.

Att bygga team med kompetensutvecklingsmöjligheter och samarbetspartners.

Att enkelt och systematiskt kunna lagra de uppgifter som behövs för ovanstående syften.

Vad samlas in
Den Nya Kulturen samlar in de uppgifter som rimligen behövs för att kunna fylla syftet i varje specifikt fall. Inget annat samlas in eller sparas. I vissa fall är det förnamn och mejladress och i andra fall är det namn och adress och ibland handlar det om namn och telefonnummer.

Hur samlas data in
Data samlas in på följande sätt, alltid i linje med våra syften.

Du som kund lämnar dina uppgifter till oss så att varor eller tjänster ska kunna levereras och betalas.

Du som privatperson, anställd eller företagare lämnar dina uppgifter till Den Nya Kulturen för att kontakt ska kunna hållas kring samarbete, partnerskap eller kompetensutveckling.

 Den Nya Kulturen söker uppgifter där de finns offentligt.

Så länge sparas dina uppgifter
Dina uppgifter sparas och finns kvar så länge de fyller våra syften.

Du som kund eller samarbetsparter kan aktivt be om att dina uppgifter ska raderas. Läs mer om detta under Dina rättigheter.

Delning av personuppgifter
Den Nya Kulturen använder sig av tjänster i verksamheten såsom exempelvis bokföring och nyhetsbrevsutskick. Här kommer dina uppgifter att delas med underleverantörer på ett sådant sätt att vårt syfte kan uppfyllas. Uppgifter som inte fyller syftet delas inte och rimliga försiktighetsåtgärder vidtas vid överföring.

Den Nya Kulturen säljer inte dina uppgifter vidare till tredje part.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter som Den Nya Kulturen har sparat från dig.

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter så länge du inte står i betalningsskyldighet till Den Nya Kulturen eller att det strider mot lagstiftning såsom ex. bokföringslagen.

Cookies
En kaka (eller cookie) är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på lindadahlqvist.se för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som om du har anmält dig till nyhetsbrevet. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du besöker vår webbplats, lagras den här kakan temporärt i din dators minne. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kakor är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Uppdatering
Informationen på denna sida kan komma att uppdateras då förändringar i Den Nya Kulturen äger rum. Senast uppdaterad 18 december 2018.

Kontakt och information
Kontakta Linda Dahlqvist, grundare, på kontakt@lindadahlqvist.se

Den Nya Kulturen, Linda D, har F-skattsedel med organisationsnumret 790925-2426.

Den Nya Kulturen, Linda D, finns på Bondstorpsvägen 8A i Månsarp.