DNK Vision

En dröm, en saga, min verklighet

Jag tror att Paradiset håller på att veckla ut sig här på jorden och att vi människor kan välja att vara delaktiga i den processen.

För att vara det behöver vi skaffa oss en medvetenhet om vad det är som verkligen gör skillnad.

Jag tror inte att den medvetenheten har någon början eller något slut. Istället tror jag på att anamma ett nytt sätt att leva.

Detta sätt kallar jag Den Nya Kulturen och det är den vägen jag vill visa världen.

Jag vill sprida det genom dig LÄRARE! Och jag ser på det så här:

 

Vi skapar en miljö för mänskligt växande

som leder till att

Vi låter det stora och goda ta sig uttryck genom oss

som leder till att

Vi tar ställning för det stora och goda så att vi blir en positiv kraft i världen

och som leder till att

Vi inspirerar människor till att växa och att bidra som sig själva.

IMG_1710


 

Jag vill leda människor in i ljuset. Tända gnistor. Väcka

människor ur deras sömn och litenhet. Jag vill frigöra storheten inom oss. Jag vill vara med när världen förändras. Jag vill se stjärnor tändas. I ögonen. På oss. Alla.

Som ett resultat av att ett hjärta har öppnats. Sett sig själva genom sanningens vishet. Som säger oss att kärleken får jorden att gå runt. Kärleken är universums drivkraft. Kärlekens kraft tar dig hem. Fyller dig. Driver dig. Mot ditt uppdrag här på jorden. Hem. Till din plats. Din livsväg. Där du får helas. Mångfaldigas. Stråla som den stjärna bara du kan vara. Din egen stjärna. Så olik alla andra. Så viktig för alla andra. För du är här av en anledning. Du har ditt uppdrag att utföra. Ta dig till din plats. Där du är du. Jag får vara jag.

Och livets paradis startar i våra hjärtan.

Vecklar ut sig. Här på jorden.