Bee Yourself

Med Bee Yourself vill vi sprida inspiration och information kring allt som har med bin och bisamhällen att göra. Allt från vilken betydelse de har för oss och vår natur till att skaffa sig och sköta sin egna bikupa.

Vi köpte vårt första samhälle, som en avläggare från ett annat samhälle i juni 2016. Nu har vi köpt till ytterligare ett samhället och placerat bredvid det första.

Bigården finns i Taberg, Småland.

Läs om våra bin här.